Velkommen

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening Storkøbenhavn.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

 

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Oktober – vores travleste måned.

Gennem årene har oktober udviklet sig til at være den travleste måned for Lokalforening København. 6 arrangementer hen over måneden trækker godt på ressourcerne. Men belønningen er jo lige om hjørnet: For det første glade deltagere til arrangementerne – og for det andet så er den årlige julefrokost tæt på. Mere om julefrokosten senere. Først lidt om arrangementerne i kronologisk rækkefølge:

Torsdag den 5. oktober: Almindelig Åben Bunker i Kastellet
Fredag den 13. oktober: Kulturnat i København. Bunkeren er åben sammen med resten af foreningslivet i Kastellet.
Mandag den 16. oktober: Kranselægning ved Mindestenen for Hospitalsskibet Jutlandia. Denne dato kom den sidste ekspedition hjem og afsluttede dermed 999 dages indsættelse af Jutlandia med besætning.
Torsdag den 19. oktober: Almindelig Åben Bunker i Kastellet.
Tirsdag den 24. oktober: FN-dag med parade i Kastellet. LF Storkøbenhavn assisterer Landsforeningen Danmarks Veteraner med afvikling af paraden.
Søndag den 29. oktober: Kastellets fødselsdag. Bunkerene er åben sammen med resten af foreningslivet i Kastellet, og i fællesskab fejrer vi Kastellets fødselsdag.

Så ikke en måned, hvor det er muligt at læne sig tilbage og slappe af og nyde aftenen og det gode vejr. Samtidigt ofte en måned med meget omskifteligt vejr. Heldigvis tit med godt vejr til Kulturnatten.

Og som lovet, så kommer jeg tilbage til julefrokosten for lokalforeningens medlemmer med ledsager. Det bliver i år igen i Store Spisesal i Kastellet. Igen med tilmelding via NemTilmeld og igen til den utroligt lave pris af 125,00 kr. pr. person. Alt incl. Også det gode selskab. Du tilmelder dig som medlem via dette link i NemTilmeld, hvor du også betaler via betalingskort.

Vel mødt. 


BEMÆRK: Kastellets bygninger bliver over de kommende år renoveret. Det betyder ændrede adgangsforhold for gående, cyklende og kørende i nogle perioder. Den første bygning, der står for tur, er den, der ligger lige uden for døren ind til Bunkeren. Når arbejdet går i gang, vil der være anlagt en arbejdsplads uden for døren. Således vil adgangsforholdene blive ændret. Du skal gå ind langs med plankeværket fra indkørslen til Kommandantbygningen. 

 


Aktivitetsoversigten for hele 2023 er på hjemmesiden. Du finder den f.eks. via dette link.


Det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som lokalforeningen står for hen over året, og hvor tilmelding er påkrævet. Der er link ved hvert arrangement, hvor dette er tilfældet. Hold til stadighed øje med såvel din mail og sms som med aktivitetsoversigten her på hjemmesiden. Vi forsøger nemlig at lave flere foredrag og besøg hen over året end de, der allerede er meldt ud. 

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand Følg os også på Facebook