Generalforsamlinger

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 22. februar 2018, kl. 19.00 i Bunkeren på Kastellet

Der er spisning for medlemmer fra kl. 18.00. Tilmelding til spisning nødvendig via dette link:

Dagsorden til generalforsamlingen er jf. lovenes § 8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren fremlægger regnskab for forgangne år og budgetforslag for aktuelt år.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest den 8. februar 2018.
  1. Veteranbord (Jimmy Heuser)
  2. Veteran Institut (Jimmy Heuser)
 6. Valg
 7. Eventuelt
  1. Jens Graff om Flagdagen i Kbh. Kommune og andre projekter

Følgende er på valg:

Næstformand Thomas Smidt (modtager genvalg)
Kassereren Erik Kallenbach (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Per Jensen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Leif Goth (modtager genvalg)
Suppleant Per Graversen (modtager genvalg)
Suppleant Benny Nielsen (modtager ikke genvalg)
Revisor Povl Høyer (modtager genvalg)
Revisor Johnny Rinds (modtager genvalg)
Revisor suppleant Gert Juster (modtager genvalg)

Her finder du referaterne fra vores generalforsamlinger:

Referat Generalforsamling 2018-02-22

Beretning for året 2017

Referat Generalforsamling 2017-02-23

Beretning for året 2016

Referat Generalforsamling 2016-02-25

Referat Generalforsamling 2015-02-26

Referat Generalforsamling 2014

Referat Generalforsamling 2013

Referat Generalforsamling 2012

Referat Generalforsamling 2011