Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening Storkøbenhavn.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

 

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Marts 2023 – Mon foråret er på vej?

Og lige inden du læser videre om marts – så husk der er Nato-dag med parade i Kastellet den 4. april 2023. Du kan læse mere og tilmelde dig via dette link!

Så fik vi sluttet februar af med generalforsamlingen. Det blev med både nyvalg, genvalg og tilrettede vedtægter. Tak til de fremmødte medlemmer og tak for en god dialog på generalforsamlingen.

Det er så tid til marts holder sit indtog. Det bør også være forårsbebuderen. Det håber vi så også holder stik. Vi kan nu tage mod betalingen med Dankort i baren. Så nu er der slet ingen undskyldning for ikke lige at lægge vejen forbi på en mødeaften.

Og i marts har vi et foredrag på den ene af vores mødeaftener, nemlig den 23. marts. Det er om den store omfattende brand sidste år i Vanløse. Operativ Chef ved Hovedstadens Beredskabs, Tim Ole Simonsen, kommer og fortæller om indsatsten og læren af den. Det bliver en spændende aften. Det er en aften, hvor du skal tilmelde dig, så vi kan købe kager i rette mængder, men det er endnu en gang en aften uden tilmeldingsgebyr. Du tilmelder dig via aktivitetsoversigten – se afsnittet lige her under. Vi glæder os til at se dig. 

Aktivitetsoversigten for hele 2023 er nu opdateret på hjemmesiden. Du finder den f.eks. via dette link.

Det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som lokalforeningen står for hen over året, og hvor tilmelding er påkrævet. Der er link ved hvert arrangement, hvor dette er tilfældet. Hold til stadighed øje med såvel din mail og sms som med aktivitetsoversigten her på hjemmesiden. Vi forsøger nemlig at lave flere foredrag og besøg hen over året end de, der allerede er meldt ud. 

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand Følg os også på Facebook