Historie

Kranskas

De Blå Baretter blev stiftet den 26. oktober 1968 af en gruppe veteraner fra FN-missionen i Gaza, under navnet ”FN-Soldaterforeningen De Blå Baretter” under følgende citat ”Til ære for den velorganiserede indsats af danske soldater, observatører og politifolk i FN´s fredsbevarende styrker”.

Lokalforeningen København blev stiftet den 21. maj 1969

Fra foreningens start og til år 2000 havde foreningen kun medlemmer fra egentlige FN indsatser. Den 23. september 2000 blev foreningens vedtægter ændret således at også veteraner fra IFOR, SFOR, KFOR osv. kunne optages som medlemmer. I dag er foreningen åben for alle danskere, der har været udsendt på en fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE og koalitioner.

En af De Blå Baretters opgaver er at oplyse om den indsats danske soldater har ydet under de internationale missioner. Blandt andet for at støtte dette formål tog medlemmer af De Blå Baretter initiativet til at oprette FN-Museet i Frøslevlejren. Siden oprettelsen har museet udviklet sig meget professionelt og er nu en selvstændig organisation i samarbejde med Danmarks Veteraner.

Repræsentantskabet besluttede 9. april 2016 at ændre foreningens navn til “Danmarks Veteraner”. Som konsekvens af dette, så besluttede lokalforening København ved en ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2016 at ændre navnet til “Danmarks Veteraner – Lokalforening København”.

På generalforsamlingen den 23. februar 2023 besluttedes det, at ændre navnet til “Danmarks Veteraner – Lokalforening Storkøbenhavn”. Dette som en konsekvens af en intern grænsedragning i Danmarks Veteraner i forhold til lokalforeningerne, og ligeledes som en konsekvens af at lokalforeningen dækker de 17 kommuner, der udgår Storkøbenhavn. Derfor ville det give mere mening med Storkøbenhavn som fastlæggelse af geografien.

Lokalforening Storkøbenhavn har haft til huse flere forskellige steder i København. Det vil blive beskrevet nærmere senere hen. I dag er vores faste mødested i bunkeren på Kastellet.

kastellet