Start

 

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Aktivitetsoversigt for 2019 kan findes under fanen Aktiviteter. Den enkelte aktivitet er tillige markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem til denne.

Næste arrangement er torsdag den 27. juni 2019, kl. 18.00, hvor vi til lidt god grill-mad fejrer vores jubilarer og slutter af med at ønske hinanden en god sommer. 
 
Af hensyn til køb af mad og drikkevarer, så er tilmelding nødvendigt til dette traditionsrige arrangment, hvor vi håber mange vil komme. Både for at støtte op om vores jubilarer og for at hilse på hinanden. Veteran støtter veteran.
 
Du kan tilmelde dig via dette link.

 

Følg os også på Facebook