Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Aktivitetsoversigt for 2019 kan findes under fanen Aktiviteter. Den enkelte aktivitet er tillige markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem til denne.

Torsdag d. 4. april NATO 70 års dag

På markeringen af NATO’s 70 års jubilæum den 4. april 2019 i Kastellet er vi anmodet om at støtte som følger:

  • Åbne Bunkeren kl.09.00 som base for samling af fanekommandoer.
  • Stille så mange veteraner som mulig som kransebærere, idet landsforeningen skønner at have et behov for op til 25 kransebærere (samling ved Monumentet til instruktion kl. 10.40)
  • Stille så mange veteraner som muligt som hjælpere til receptionen i St. Spisesal (over Kantinen) i Nordre Magasin mhp. primært udskænkning af vin, øl, vand mv. (samling ved St. Spisesal til instruktion kl. 10.15 efter lægning af blomst på DBB Mindesten)

Det er muligt at løse opgaver efter ”Tordenskjold-metoden”, da de afvikles successivt.

Man kan tilmelde sig her.

Torsdag d. 4. april – Mødeaften

Ja vi gennemfører selvfølgelig vores mødeaften og vil for de udholdende byde på lidt godt fra grillen, mens vi drøfter dagens festligholdelse af NATO 70 års dag.

Vi har udsendt en mail til de af medlemmerne, der har oplyst mailadresse. Det er en mail om forhåndstilsagn – og kun forhåndstilsagn (ikke  bindende) til vores jubilæumsfest den 15. juni 2019. Vi er nu ved at se svarene igennem, så vi kan bruge det som planlægningsgrundlag af selve festen. Du vil som medlem selvfølgelig høre nærmere.
Vel mødt.

Følg os også på Facebook