Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Aktivitetsoversigt for 2018 kan findes under fanen Aktiviteter. Den enkelte aktivitet er tillige markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem til denne.

Næste gang, vi åbner dørene til bunkeren, bliver fredag den 12. oktober 2018, kl. 18.00 – 22.00, hvor vi – vanen tro – deltager i Kulturnatten i København. Og selvfølgelig sammen med resten af Kastellets funktioner. Vi synes, du skulle lægge vejen forbi, hvis du alligevel er ude i Kulturnatten.
Næste mødeaften er den 18. oktober, hvor vi igen holder åbent for de gode historier og det varme kammeratskab. 
Du kan også allerede nu begynde at glæde dig til FN-dag den 24. oktober. Læs nærmere her og meld eventuelt til.
Vel mødt.

Følg os også på Facebook