Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
Du kan her tilgå en oversigt over arrangementer i hele 2020. 
 
Du skal blot følge Aktiviteter 2020
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Kære medlemmer.

Vinterhilsen.

Vedr. generalforsamling  2021.

Foreningens årlige, ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne afholdes inden  udgangen af februar måned. 

Det sidste medlemsmøde i februar plejer derfor at danne rammen om generalforsamlingen.

På grund af de gældende corona-restriktioner vil dette ikke kunne lade sig gøre.

Forsamlingsloftet alene bestemmer, at vi højst må være samlet 5 personer. Ikke en gang bestyrelsen vil der være plads til.

Mange møder på alle niveauer afholdes i dag virtuelt. Vores vedtægt giver ikke mulighed for denne fremgangsmåde.

Havde vi ved sidste års generalforsamling kunnet se ind i fremtiden, havde vi nok vedtaget at indføje en ny vedtægtsbestemmelse, som kunne lovliggøre virtuel afholdelse af generalforsamlingen. Omvendt, så var vi nok blevet betragtet som rablende vanvittige, hvis vi på det tidspunkt havde foreslået den ændring.

Under overholdelse af corona-restriktionerne lykkedes det i eftersommeren 2020 landsforeningen at afholde et noget forsinket repræsentantskabsmøde, hvor der blandt andet blev vedtaget en mulighed for afholdelse af virtuelt repræsentantskabsmøde.

Det vil nok være en god ide, hvis vi i lokalforening København fik tilsvarende bestemmelser indføjet i vores vedtægt. Det er en mulighed, vi måske aldrig får brug for, men så er vi garderet.

Under henvisning til foranstående samt gældende restriktioner, er der indtil videre ikke nogen udsigt til afholdelse af generalforsamling 2021.

Hvis vi skal overholde både anbefalinger og krav i sundhedsstyrelsens restriktioner, kan vore medlemsmøder hver anden torsdag heller ikke gennemføres.

Møderne vil derfor fortsat være aflyst.

De nuværende restriktioner er gældende februar måned ud, og det er for os alle spændende at se, hvorledes det hele så ser ud.

Herefter vil bestyrelsen se på situationen.

Med venlig veteranhilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne

Carsten Cederbye

FormandFølg os også på Facebook