Nyt fra Lokalforeningen

Siden Sidst – Marts 2022

Stille begynder hverdagen at vende tilbage – også hos Lokalforening København.

MINDEDAGEN 22. DECEMBER.

I december måned bremsede coronaen igen for aktiviteterne i DV-KBH. Der var dog lejlighed til at deltage i landsforeningens mindedag den 22. december, hvor vores Dannebrogsfane deltog med Erik Kallenbach som fanebærer.

Kjeld Jensen og  Flemming Jepsen fra Midtsjælland tog sig af henholdsvis landsfane ØST samt egen Dannebrogsfane, ligesom Klaus Lundin og Steen Schütz fra Nordsjælland tog sig af egen Dannebrogsfane.

Det blev som vanlig en god mindedag med udenrigsministeren som taler ved en efterfølgende reception. En kold dag, hvorunder skribenten i sin iver for at varme sig var uheldig at få afbrændt begge bukseben i ankelhøjde. Dog uden personskade.

JUBILARER og FØDSELARER.

Bestyrelsen tilstræber fortsat, at flest mulige jubilarer får tildelt deres velfortjente årstegn og -medaljer.  De seneste fem års jubilarer, som har mailadresse og ikke har fået årstegn eller-medalje, er blevet tilskrevet med indbydelse til at komme i bunkeren og få udleveret tegn eller medalje.

Tillige får årets fødselarer med mailadresse og rund fødselsdag fra bestyrelsen en lykønskning på dagen.

På mindedagen den 22. december lykkedes det at finde et hul i programmet, hvor Dan Berthelin fik sit 10 års tegn.

På sin 85 års fødselsdag den 21. januar blev Karl Vilhelm D. Pedersen af næstformanden lykønsket på bopælen, ligesom han fik tildelt sin 25 års medalje (jubilar 2019). Karl fortalte med glød i stemmen, at tjenesten på hold 3 i Gaza var en stor oplevelse, som han aldrig vil glemme.

Ved bestyrelsesmødet den 27.  januar fik tre jubilarer tildelt deres tegn og medaljer:

Kaj Hedegaard Hansen – jubilar fra 2021 –  fik 40 års medalje og

Preben Korreborg – jubilar fra 2017 – fik 25 års medalje,

begge overrakt af formand Per Jensen.

Troels H. Vestergaard – jubilar fra 2020 – kunne ikke være til stede.

Troels fik sit 10 års tegn på hjemadressen af formanden, som kiggede ind på vej hjem fra bestyrelsesmødet.

BESTYRELSESMØDE DEN 27. JANUAR.

På grund af afbud fra flere bestyrelsesmedlemmer var mødet ikke beslutningsdygtigt, hvorfor formanden senere vil afholde mødet som ”Skriftligt bestyrelsesmøde” I skrivende stund er mødet i fuld gang med skriftlige indlæg blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Jubilarernes tilstedeværelse i bunkeren var medvirkende til, at det blev en hyggelig aften, selv om resultaterne på bestyrelsesmødet er til at overse.

ÅBEN BUNKER DEN 10. FEBRUAR.

Der var ikke mødt særlig mange denne aften. En Gazaveteran fra hold 6, Karlo Viggo Jensen Bak fik sin 25 års medalje hæftet på skjorten af formad Per Jensen. Karlo har være medlem af foreningen siden 1993.

I øvrigt blev aftenen anvendt til ren veteranhygge.

GENERALFORSAMLING TORSDAG  DEN 24. FEBRUAR 2022.

Inden årets generalforsamling, der blev afholdt i Nordre Magasin på Kastellet, var der spisning med  30  deltagere. Menuen, der var bragt til veje af Kastellets kantine lød på ”Gule ærter” med tilbehør, herunder medister og fedt flæsk. Til at dæmpe lidt på det fede, var der sennep, der kaldte tårerne frem. Alt i alt et dejligt måltid.

I anledning af et ikke godkendt regnskab fra seneste generalforsamling i 2021 indledtes med ekstraordinær generalforsamling. Endnu en gang kunne regnskabet ikke godkendes – nogle detaljer i banken var ikke helt på plads. Der vil blive indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Forinden var Søren Henningsen foreslået og valgt til at være aftenens dirigent. På vanlig vis blev jobbet udført med bravour. Undertegnede refererede, og et fuldstændigt referat vil senere blive bragt på lokalforeningens hjemmeside.

Formand Per Jensen indledte sin første beretning som formand med at mindes de veteraner, der i årets løb er gået bort.

Tillige blev nævnt dagens triste begivenhed med Ruslands overfald på Ukraine.

Fra beretningen fremhæves det gode samarbejde med landsledelsen og med kommandantskabet i Kastellet.

Hele beretningen kan findes i ovennævnte referat på hjemmesiden.

Valg.

Efter gennemførelse af valghandlingen er bestyrelsen sammensat således:

Formand:                                                Per Jensen

Kasserer:                                                Gert Juster

Bestyrelsesmedlemmer::                    Morten Stelzig

                                                                 Henrik Bæth

                                                                 Poul Sloth Jørgensen

                                                                 Thomas Smidt og

                                                                 Finn Kromose

Tillige valgtes  revisorer:                    Johnny Rinds

                                                                 Bjarne Pyndt og                                                         

Revisorsuppleant:                                Søren Henningsen

Bestyrelsen vil konstituere sig på et senere møde.

Foreningens repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde er bestyrelsen. Der kan udpeges ad hoc suppleanter.

Efter generalforsamlingen blev en en række jubilarer tildelt årstegn og – medaljer.

Flemming Pedersen – jubilar fra 2017 – 40 års medalje

Knud Bundgaard – jubilar fra 2020 – 40 års medalje

Bent Eigil Weng – jubilar fra 2020 – 25 års medalje

Ib Norlin – jubilar fra 2018 – 20 års tegn

Henrik Bæth – jubilar fra 2019 – 20 års tegn

Palle Redder Madsen – jubilar fra 2017 – 10 års tegn

Bestyrelsen ønsker alle jubilarer og fødselarer til lykke med tak for mange års medlemskab af DANMARKS VETERANER.

Du kan finde dem alle afbilledet i medlemsbladet på siderne 50-51 eller på dette link:

https://www.paperturn-view.com/?pid=MjI229969&p=51

Med venlig veteranhilsen

På bestyrelsen vegne

Finn Kromose

næstformand

Tilføjelse:

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand:                                                Per Jensen

Næstformand:                                       Finn Kromose

Kasserer:                                                Gert J. Juster

Bestyrelsesmedlemmer:                      Poul Sloth Jørgensen

                                                                 Thomas Smidt

                                                                 Morten Stelzig

                                                                 Henrik Bæth

Bestyrelsesmedlemmernes øvrige funktioner kan ses på hjemmesiden