Nyt fra Lokalforeningen

Siden sidst – marts 2020

Siden sidst.

Februar indledtes den 6. med en ganske almindelig veteranaften.

Den 20. februar, løb den årlige generalforsamling af stablen med Søren Henningsen som dirigent. Lars Almar Jensen var referent.

Generalforsamlingen indledtes med en sang forfattet af vort medlem Thorleif Nohr Blok, som til daglig bor i Schweitz. Thorleif er veteran fra Cypern 02 og deltager ofte i landsforeningens parader på Kastellet. En eftermiddag efter en sådan parade kom inspirationen og ”Så flyder tingene jo let”, som Thorleif udtrykker det. Hurtigt kom hans tanker på tryk, og ”Veteransangen” blev en realitet. Sangen havde premiere, og alle generalforsamlingens deltagere sang med de stemmer, de nu en gang er udstyret med.  Det lød, som det skulle lyde.

Tak for sangen, Thorleif!

Den er værd at synge igen ved en anden lejlighed.

Stemningsbillede fra generalforsamlingen 2020. Der blev indledt med spisning for tilmeldte medlemmer.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand:                                   
Carsten Cederbye

Kasserer:                                   
Erik Kallenbach

Bestyrelsesmedlemmer:           
Per Jensen
Poul Sloth Jørgensen
Leif Goth
Thomas Smidt
Finn Kromose

Bestyrelsen konstituerer sig ved et senere møde.

Øvrige valg:
Bestyrelsessuppleanter: 
           
Hugo Strunge
Jimmy Heuser

Fanebærer- Dannebrog            
Finn Kromose

Fanevagt – Dannebrog        
Per Jensen

Fanebærer – FN fanen              
Erik Kallenbach

Fanevagt – FN fanen                 
Morten Stelzig

Det fulde referat fra generalforsamlingen vil senere kunne ses på foreningens hjemmeside, hvor du blot skal trykke start / generalforsamlinger.

Kaptajn Søren Strunge (jo – det er Hugos søn) besøgte bunkeren den 28. februar sammen med en mindre gruppe fra forsvarsakademiet.

Der var kaffe og kage og senere hygge i baren, men forinden havde gæsterne fået et lille foredrag, som gav dem indblik i bunkerens historie. Tillige fik de informationer om Danmarks Veteraner, landsdækkende og lokalt, ligesom veteranstøtten og FNmuseet blev omtalt.

Ved medlemsmødet den 5. marts var der almindelig hygge og kammeratligt samvær. Medlemsmødet den 19. marts blev aflyst grundet Corona, og der har ikke siden været aktiviteter i bunkeren, som efter bestyrelsens bestemmelse er lukket indtil videre.

Finn Kromose, sekretær

Foto: Thomas Smidt