Nyt fra Lokalforeningen

Siden sidst – november 2020

Blomst ved Jutlandia mindesmærke.

Det er ikke alene en tradition, men en pligt i henhold til foreningens vedtægter, at lokalforening KØBENHAVN hvert år den 16. oktober besøger Langelinie og lægger en blomst ved mindestenen for JUTLANDIA-veteranerne. Den 16. oktober 1953 kom hospitalsskibet hjem fra sit sidste togt til Korea.

I år blev blomsten lagt af Gorm Sandorf, bistået af næstformand Per Jensen,

To Dannebrogsfaner – landsfane ØST og lokalforeningsfane KØBENHAVN deltog i ceremonien med fanebærerne Poul Sloth Jørgensen og Finn Kromose.

Læs den lille artikel i BARETTEN 2017, nr. 8, side 12, hvis du vil vide mere.

Tildeling af Fredsprismedaljer.

Der er tradition for, at de veteraner, der har ansøgt om tildeling af fredsprismedaljen, får medaljen på brystet den 24. oktober. Denne dag er en meget travl dag, da landsforeningen en stor del af dagen fejrer FNs fødselsdag på Kastellet. En begivenhed, der for flere medlemmer af DV-KBH ofte fylder en hel ”arbejdsdag” i tidsrummet kl. 0800 – 1600. Tidligere år har foreningen herefter kl. 1700 afholdt en mindre parade ved mindestenen på Kastellet med blomsterlægning og tildeling af fredsprismedaler og efterfølgende spisning med afslutning tidligst ved 20.00 – tiden. Denne lange dag giver trætte veteraner.

Dette er ikke en undskyldning, men en forklaring på, hvorfor foreningen i år brød traditionen og arrangerede tildeling af fredsprismedaljer allerede den 22. oktober kl. 18.00. Blomsterlægningen blev udsat.

To Cypern-veteraner havde ansøgt om medaljen og blevet godkendt:

Freddy Kjærgaard, der forrettede tjeneste på hold 13 og 14 i såvel stabskompagniet som Charlie-kompagniet, fik medaljen hæftet på brystet af formand Carsten Cederbye,

Ebbe Nielsen fra Cypern hold 27 og 28 var af helbredsmæssige årsager forhindret i at være med i bunkeren. Ebbe vil ved en senere lejlighed på bopælen få sin medalje tildelt af formanden.

Efter medaljetildelingen var der smørrebrød til deltagerne med efterfølgende kammeratligt samvær.

I bunkeren er der som bekendt snæver plads, hvorfor bestyrelsen jævnfør Corona-restriktionerne  har besluttet, at der må være max. otte personer ad gangen.

Foruden medaljetager Freddy Kjærgaard var fire bestyrelsesmedlemmer til stede, så der var ikke noget at komme efter.

Blomst ved mindestenen på Kastellet.

Den 24. oktober afholdt landsforeningen traditionsmæssigt en parade ved mindestenen på Kastellet. Efter paradens afslutning lagde næstformand Per Jensen ved siden af landsforeningens krans DV-KBHs blomst ved mindestenen. Et flot syn med kransen og blomsten side om side til pryd den lille mindesten. Landsfane ØST og lokalfanen var fortsat  opstillet og garnerede smukt Pers blomsterlægning.  

En fin erstatning for den manglende parade ved tildelingen af fredsprismedaljerne.

Blomst ved mindestenen i Tårnby.

Endnu en tradition blev gennemført den 24. oktober. Gorm Sandorf lagde en blomst ved mindestenen Tårnby. Det er i år 25 år siden, mindestenen blev afsløret, hvorfor det gav ekstra god mening at lægge en blomst på stedet.

På mindestenen kan man læse følgende tekst:

Peace keeper Rose

Forenede Nationer 1945 – 1995

Til ære for personel,

der har deltaget i FNs fredsbeavrende tjeneste

Soldaterforeningen DE BLÅ BARETTER

24. oktober 1995.

Er du interesseret i at se mindesmærket, kan det findes på adressen Englandsvej 269 – 273, Tårnby.

Med veteranhilsen

Finn Kromose