Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Kære medlemmer.

Vedr. generalforsamling  2021.  

Så vover Bestyrelsen det ene øje. Vi mener det lysner i det fjerne. Derfor har vi kigget lidt i krystalkuglen. Den er måske ikke helt så klar som tidligere år, men nu prøver vi. Derfor indkaldes der til generalforsamling til torsdag den 27. maj 2021, kl. 18.00 i Kastellet. Det bliver ikke i bunkeren, men nærmere tilgår. Hvis det bliver muligt, vil det blive med en let anretning. Med hensyn til tilmelding med mere, så vil nærmere tilgå i mail eller sms til medlemmerne. Dagsorden for generalforsamlingen vil være jf. foreningens love.

Forsamlingsloftet betyder, at det stadig ikke er muligt at afholde vores sammenkomster i bunkeren. Og under de nuværende vejrmæssige forhold, vil vi ikke tilbyde udendørs møder. Derfor har vi allerede nu taget den beslutning, at vi først for alvor genoptager møderne fra og med august 2021. Her bør du allerede nu reservere torsdag den 26. august 2021, kl. 18.00. Den dato vil vi invitere til hygge med mad og drikke og fejring af alle de jubilarer, vi ikke har nået i 2020 og 2021. Vi håber til den tid også, at vi har fundet et godt sted til de forhåbentlig mange veteraner, der dukker op til den mærkedag.

Indtil vi mødes næste gang….

Med venlig veteranhilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne

Carsten Cederbye

FormandFølg os også på Facebook