Velkommen til Lokalforening Storkøbenhavn

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening Storkøbenhavn.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

 

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Kom maj, du søde milde….

Maj plejer at være den milde måned. Her er plads til nye blomster i haven. Nattefrosten er der ikke plads til. Der er plads til masser af solskin. Og som regel også plads til en del aktivitet i Bunkeren.

Men 2023 er lidt anderledes. Det er ikke med vores bedste vilje, men simpelthen sådan kalenderen har maget det.

Den 4. maj skulle vi have haft Åben Bunker for medlemmer. Det bliver i stedet til Åben Bunker i forbindelse med Kastellets store arrangement aftenen før Store Bededag. Dette traditionelle arrangement betyder, at bunkeren er åben for alle besøgende, og vi håber på et stort rykind denne aften. Se hele programmet for aftenen via dette link.


Så skulle vi have haft Åben Bunker igen den 18. maj. Men det er i sammenfald med Kristi Himmelfartsdag, så den aften er der ikke åbent i bunkeren.


Tilbage i maj er så at kigge på de øvrige officielle begivenheder. Der er der til gengæld lidt på bedding:

Den 9. maj afholdes der parade i anledning af en nyindført EU-mindedag. Dagens parade er til minde om de mange danskere, der har været udsendt i regi af EU. De har gennem mange år været “glemt” i den officielle fejring. Nu får de så deres egen dag. Der er parade i Kastellet og der kan læses mere herom på landsforeningens hjemmeside via dette link.

Den 29. maj er det UN Peacekeepers Day. Igen en traditionsdag, hvor der er parade i Kastellet. Det er med medaljeoverrækkelse og musik. Kom og vær med eller se med fra voldene. Læs mere via landsforeningens hjemmeside via dette link.


Aktivitetsoversigten for hele 2023 er nu opdateret på hjemmesiden. Du finder den f.eks. via dette link.


Det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som lokalforeningen står for hen over året, og hvor tilmelding er påkrævet. Der er link ved hvert arrangement, hvor dette er tilfældet. Hold til stadighed øje med såvel din mail og sms som med aktivitetsoversigten her på hjemmesiden. Vi forsøger nemlig at lave flere foredrag og besøg hen over året end de, der allerede er meldt ud. 

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand Følg os også på Facebook