Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
Du kan her tilgå en oversigt over arrangementer i hele 2020. 
 
Du skal blot følge Aktiviteter 2020
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

JULEHILSEN 2020

For DANMARKS VETERANER – lokalforening KØBENHAVN har 2020 været et år vi, i lighed med andre borgere i dette land, ikke glemmer sådan lige med det samme.

Vi nåede lige at få gennemført den årlige generalforsamling den 20. februar, inden ”helvedet brød løs” i begyndelsen af marts. Bestyrelsen nåede derefter lige at konstituere sig.

Hurtigt var det nødvendigt at lukke bunkeren, således, at der kun er adgang for 6 – 8 og max 10 personer. Dette er nødvendigt i henhold til de bestemmelser, som sundhedsmyndighederne løbende fastsætter i forhold til arealstørrelse m.v.

Bunkeren er et unikt mødested. Med de nævnte begrænsninger kunne det have været en fordel, at der var 10 gange så meget plads til at boltre sig på. Så havde vi kunnet gennemføre mange arrangementer under overholdelse af de givne regler. Men alene renholdelseskravet med afspritning m.v. er umuligt at gennemføre i bunkeren.

Med fire kvadratmeter pr. person (de fleste veteraner er i risikogruppen) og fratrukket alt vores inventar er der ikke mange kvadratmeter tilbage. Derfor er det med den optimistiske blyant, man kan skrive max 10 personer.

Andre lokalforeninger, der har større lokaler til rådighed i den daglige drift, har kunnet gennemføre arrangementer, som dog alle har været med begrænset deltagerantal.

Der har i år ligeledes været den hage, at hele Kastelsområdet i lange perioder har været næsten ufremkommeligt på grund af opgravninger i forbindelse med gennemførelse af Kastellets tøbrudssikring – et projekt, der koster et trecifret millionbeløb, som meget vel kan nærme sig en halv milliard kroner. Projektet er langt fra færdigt, og vi skal langt ind i 2021, før vi har Kastellet tilbage i den udgave, vi kendte.

Fra medlemsside har det lydt, at man blot kunne gå ud i byen og låne eller leje lokaler. Det kan delvist være rigtigt. Imidlertid ville det i bagklogskabens klare lys have været omsonst med de ændringer, der hele tiden har præget myndighedernes udmeldinger.

Landsforeningens traditionelle arrangementer i Kastellet er for enkeltes vedkommende blevet gennemført med stærkt indskrænket deltagelse. Her tænkes på

  • NATO-dag den 4. april
  • PEACEKEEPERS DAY den 29. maj
  • FLAGDAG den 5. september
  • FNs 75 års dag den 24. oktober

Lokalt fik vi – trods corona situationen – gennemført enkelte arrangementer. Den 16. oktober, der er årsdagen for JUTLANDIAs hjemkomst fra sit sidste togt, er der tradition for, at lokalforening KØBENHAVN lægger en blomst ved mindesmærket på Langelinie. I år skete det ved, at Poul Sloth Jørgensen var til stede med landsfane øst, og vor egen fane var repræsenteret ved fanebærer Finn Kromose. Gorm Sandorf, i en periode formand for lokalforening København, nu medlem af DE BLÅ BARETTER i Næstved, lagde en blomst, bistået af vor næstformand Per Jensen. Begivenheden er beskrevet i medlemsbladet DANMARKS VETERANER 6/2020.

Den 24. oktober tildeles sædvanligvis Fredsprismedaljer til veteraner, der har ansøgt herom. Som bekendt er 24. oktober en travl dag for lokalforeningen, hvorfor bestyrelsen i år havde valgt den 22. oktober til uddeling af medaljerne. To veteraner havde ansøgt. Den ene fik medaljen i bunkeren ved en lille sammenkomst, hvor medaljemodtageren og kun fire bestyrelsesmedlemmer var til stede, så Corona restriktionerne var overholdt.

Således kom vi igennem 2020. Naturligvis håber vi, at 2021 bringer os nærmere den dagligdag, vi er gået glip af.

For at få bunkeren i nogenlunde stand til det forventede indryk i 2021, har flere medlemmer af bestyrelsen de seneste tre mødeaftener (torsdag i lige uger) arbejdet hårdt med at rydde op og forskønne vores mødested, så vi kan byde hinanden velkommen på eller andet tidspunkt.

Fra hele bestyrelsen skal der lyde en tak for tålmodigheden.

Trods al Corona-bøvlet ønsker vi alle medlemmer af lokalforening København og jeres kære en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 2021.

På glædeligt gensyn.

Carsten Cederbye
FormandFølg os også på Facebook