Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 


Du kan her tilgå en oversigt over arrangementer i hele 2020. 
 
Du skal blot følge Aktiviteter 2020
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Kære medlemmer

Vi havde håbet, at vi her efter sommerferien kunne åbne op for vores aktiviteter, når fase 4 i forbindelse med COVID-19 skulle implementeres. Desværre går det som bekendt den forkerte vej, hvilket fortsat influerer på vores muligheder for genopstart.

Vores mødefaciliteter gør det imidlertid meget svært for os at samles pga. de fysiske forhold og de krav der stilles, hvis vi skal samles. Det gælder både Bunkeren og vores grillplads.

Det betyder, at vi foreløbigt ikke ser mulighed for at starte op, hvilket selvfølgeligt er meget beklageligt.

Bestyrelsen vil prøve at se på alternative løsninger om end vi nok må erkende, at det er op ad bakke.

Vi deltager, når muligt, med vores fane i Landsforeningens større arrangementer.

Når disse finder sted på Kastellet, er der kun meget begrænset adgang til bunkeren (max 6 personer), hvilket normalt styres af vores fanekoordinator Finn Kromose.

Bestyrelsen vil vende tilbage med nærmere om genopstart, når COVID-19 tillader det.

Status pr. 9. september 2020:
Bestyrelsen har på sit møde den 9. september 2020 drøftet mulighederne for at afholde arrangementer den resterende del af 2020. Henset til smittetal og begrænsningen af smittespredning, besluttede bestyrelsen, at det desværre vil være meget begrænset, hvad der kan afholdes af arrangementer resten af året. Lige nu planlægges med arrangement den 22. oktober for de af vores medlemmer, der skal have overrakt FN’s Fredsprismedalje og den 26. november 2020, hvor der vil blive overrakt årstegn og jubilæumsmedaljer til de medlemmer, der opfylder bestemmelserne for dette – medlemmerne der står til modtagelse af årstegn og jubilæumsmedaljer kontaktes personligt inden dagen. Følg os også på Facebook