Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Aktivitetsoversigt for 2019 kan findes under fanen Aktiviteter. Den enkelte aktivitet er tillige markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem til denne.

 

Næste møde er den 14. november. Det er endnu en aften med åben bunker. Kom bare friskt til. Der er altid plads til flere veteraner. Hulen er åben fra kl. 19.00 til ca. 22.00. 
 

 
Årets julefrokost for medlemmer med ledsager!!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for lørdag den 23. november 2019. Mon ikke det bliver lige så traditionelt, som det plejer?? Jo, det håber vi da. Og vi håber, du har tid, lyst og lejlighed til at deltage.
 
Tilmelding – ja da – og her via dette link. 

Bustur til Normandiet i 2020 – hvis det har interesse, så læs under “Aktiviteter”


Følg os også på Facebook