Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Stort grill-kalas den 30.juni er aflyst!

Helt ærligt! Så kan det ikke blive meget bedre. Sådan indledte vi primo juni et opslag her på siden. Det gjorde vi i den tro, at vi havde ret. Det har nu vist sig, at vi var lidt for optimistiske. Det kan nemlig og det kunne nemlig blive meget bedre.

Vores to medlemsmøder med Åben Bunker forløb helt som planlagt. Men desværre har vi set os nødsaget til at aflyse vores grill-arrangement den 30. juni 2022. Ikke grundet manglende opbakning. Snarere tværtimod. Dejligt så mange, der havde meldt deres ankomst og vi glædede os. 

Hvad vi ikke havde taget højde for er, at der i samme periode afholdes et mindre cykelløb i den københavnske omegn og på gaderne omkring Kastellet. Det betyder, at adgangen til Kastellet er lukket for kørende fra den 28. juni 2022. Dermed er det ikke muligt for vores gæster at køre ind til Kastellet, ligesom vi heller kan få friske forsyninger frem til bunkeren. 

Vi er meget kede af, at vi har været nødt til at tage denne beslutning – om at aflyse den 30. juni – men vi ser ikke anden mulighed lige nu. Alle tilmeldte har modtaget en mail med oplysning om aflysningen og returnering af deltagerbetaling.

Til gengæld har vi nu tjekket ekstra godt efter, og vi kan konstatere, at der ikke er cykelløb i området, når vi den 25. august 2022 igen inviterer til grill-arrangement. Det bliver med samme overskrift som det aflyste arrangement, nemlig kammeratlig samvær med ledsager og hædring af vore jubilarer. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 25. august 2022, kl. 18.00. 

Det betyder også, at vi allerede nu lukker bunkeren ned for sommeren. Vi ønsker alle en rigtig god sommer. Pas på jer selv og hinanden uden i sommerlandet. Vi ses igen i august, hvor vi fortsætter med Åben Bunker og selvfølgelig med det omtalte grill-arrangement.

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand Følg os også på Facebook