Velkommen

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening Storkøbenhavn.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

April – den er altid lunefuld

April lægger ud med NATO-dag den 4. april. Vi er desværre ikke forvænt med godt vejr denne dag. Til gengæld er det i år 75-året for Danmarks indmeldelse i NATO. Derfor hædres veteraner, der har været udsendt i NATO-missioner, med en særlig erindringsmedalje.

Vanen tro afholdes der Store Bededagsarrangement i Kastellet. Det bliver fredag den 26. april 2024, hvor Kastellet igen slår dørene op til et formidabelt arrangement. Bunkeren er – også vanen tro – åben for gæster og veteraner.  

Hvis der er nyt om foredrag, så sender vi en mail med invitation ud til medlemmerne.

BEMÆRK: Kastellets bygninger bliver over de kommende år renoveret. Det betyder ændrede adgangsforhold for gående, cyklende og kørende i nogle perioder. Den første bygning, der står for tur, er den, der ligger lige uden for døren ind til Bunkeren. Når arbejdet går i gang, vil der være anlagt en arbejdsplads uden for døren. Således vil adgangsforholdene blive ændret. Du skal gå ind langs med plankeværket fra indkørslen til Kommandantbygningen. 


Aktivitetsoversigten for hele 2024 er på hjemmesiden. Du finder den f.eks. via dette link


Det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som lokalforeningen står for hen over året, og hvor tilmelding er påkrævet. Der er link ved hvert arrangement, hvor dette er tilfældet. Hold til stadighed øje med såvel din mail og sms som med aktivitetsoversigten her på hjemmesiden. Vi forsøger nemlig at lave flere foredrag og besøg hen over året end de, der allerede er meldt ud. 

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand 

Oversigt over aktiviteter i 2024 kan ses via dette link!

 


Følg os også på Facebook