Velkommen

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening Storkøbenhavn.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

 

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

September – med National Flagdag som højdepunktet

September følger jo en august, hvor vi heller ikke just er blevet overrendt af det gode vejr. Vores grill-aften den 24. august blev dog holdt i tørvejr, men desværre med et meget lille fremmøde. Men det skal ikke forhindre os i at begynde planlægningen af næste arrangement med fællesspisning, nemlig julefrokosten for medlemmer med ledsager. Det bliver vanen tro den sidste lørdag i november. Nærmere vil tilgå snarest.

Nu er der fokus på september, hvor vi jo har National Flagdag den 5. september. Det er med parade i Kastellet – husk tilmelding, hvis du vil deltage. Derefter er der gudstjeneste i Holmens Kirke, hvorefter det hele afsluttes med taler og lidt godt til maven og ganen ved Christiansborg. 

Traditionen tro, lægges der blomster på graven for vores faldne kolleger. Det er ændret til at skulle være sket inden den 5. september, således at blomsten ligger der allerede den 5. september om morgenen. Vi har også indført en ny tradition, nemlig at når blomsten er lagt, så afspilles “Danmarks sidste honnør” på kirkegården. Dette sker samtidig med aflæggelse af honnør. 

Ellers vil september give medlemsaften med åben i bunkeren følgende torsdage: Den 7. og den 21. Du er hjerteligt velkommen. Vi åbner kl. 19.00 og holder åbent til der ikke er flere der har noget at tilføje…

Vel mødt. Husk at der sikkert også er et arrangement i netop din kommune den 5. september.


BEMÆRK: Kastellets bygninger bliver over de kommende år renoveret. Det betyder ændrede adgangsforhold for gående, cyklende og kørende i nogle perioder. Den første bygning, der står for tur, er den, der ligger lige uden for døren ind til Bunkeren. Når arbejdet går i gang, vil der være anlagt en arbejdsplads uden for døren. Således vil adgangsforholdene blive ændret. Du skal gå ind langs med plankeværket fra indkørslen til Kommandantbygningen. 

 


Aktivitetsoversigten for hele 2023 er på hjemmesiden. Du finder den f.eks. via dette link.


Det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som lokalforeningen står for hen over året, og hvor tilmelding er påkrævet. Der er link ved hvert arrangement, hvor dette er tilfældet. Hold til stadighed øje med såvel din mail og sms som med aktivitetsoversigten her på hjemmesiden. Vi forsøger nemlig at lave flere foredrag og besøg hen over året end de, der allerede er meldt ud. 

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand Følg os også på Facebook