Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

 

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Februar 2023 – en måned med endnu en tradition.

Selvom vi stadig ikke er kommet på plads i bunkeren efter “oversvømmelserne”, så skal det ikke forhindre os i at træde ind i februar, hvor vi atter støder på traditioner. Vi er jo det, der i forsvarsregi kaldes en traditionsbærende forening, og det passer på en prik til rigtigt mange af vores aktiviteter. 

Den 23. februar holder vi generalforsamlinger. Ja, du læste rigtigt. Generalforsamling i flertal. Vi har et par hængepartier, der skal afsluttes fra tidligere år, så det indleder vi med i år. Der er sendt indkaldelse ud, ligesom det er muligt at tilmelde sig til spisning forud for generalforsamlingen. Benyt dig af link herunder til at finde frem til tilmeldingssiden. Hvis du alene deltager i generalforsamlingerne, så behøver du ikke tilmelde dig.  

Aktivitetsoversigten for hele 2023 er nu opdateret på hjemmesiden. Du finder den f.eks. via dette link.

Det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som lokalforeningen står for hen over året, og hvor tilmelding er påkrævet. Der er link ved hvert arrangement, hvor dette er tilfældet. Hold til stadighed øje med såvel din mail og sms som med aktivitetsoversigten her på hjemmesiden. Vi forsøger nemlig at lave flere foredrag og besøg hen over året end de, der allerede er meldt ud. 

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand Følg os også på Facebook