Velkommen

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening Storkøbenhavn.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

 

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Juni – den første sommermåned og årets første grill-aften

Lad os begynde med slutningen. Nemlig med udgangen af juni 2023. Den 29. juni har vi inviteret til grill-aften med ledsager. Samtidigt hædrer vi denne aften foreningens jubilarer. Vi har stadig et par “hængepartier” fra Corid-19-tiden, men dem får vi stille og roligt gjort kål på. En stor tak til de medlemmer, der har ønsket at udskyde hædringen til bedre tider. Kontakt os endelig, når i er klar, hvis i har været “gemt” under Covid-19.

Den 29. juni bliver også første gang, vi tager vores sponserede grill i brug. Det bliver en stor aften. For første gang har vi den tilstrækkelige kapacitet på vores grill, så vi kan lave maden klar i rette tid til når den skal spises. Det håber vi vil lykkes for os i praksis denne aften.

Der er sendt invitation ud via aktivitetsoversigten i begyndelsen af året, ligesom den netop også er udsendt igen direkte via mail til dig som medlem med en gyldig og oplyst mail-adresse. 

Du kan finde invitationen via dette link!

 


Vi har åbent i bunkeren torsdag den 1. juni og torsdag den 15. juni. Kom bare raskt til. Vi bider ikke. Og husk, der er ENGAGE-festival i Kastellet den 10. og 11. juni. Der er gratis billetter til veteraner til denne festival.

BEMÆRK: Kastellets bygninger bliver over de kommende år renoveret. Det betyder ændrede adgangsforhold for gående, cyklende og kørende i nogle perioder. Den første bygning, der står for tur, er den, der ligger lige uden for døren ind til Bunkeren. Når arbejdet går i gang, vil der være anlagt en arbejdsplads uden for døren. Således vil adgangsforholdene blive ændret. Du skal gå ind langs med plankeværket fra indkørslen til Kommandantbygningen. 

 

 


Aktivitetsoversigten for hele 2023 er nu opdateret på hjemmesiden. Du finder den f.eks. via dette link.


Det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som lokalforeningen står for hen over året, og hvor tilmelding er påkrævet. Der er link ved hvert arrangement, hvor dette er tilfældet. Hold til stadighed øje med såvel din mail og sms som med aktivitetsoversigten her på hjemmesiden. Vi forsøger nemlig at lave flere foredrag og besøg hen over året end de, der allerede er meldt ud. 

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand Følg os også på Facebook