Start

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening København.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Kære medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
I forbindelse med den ordinære generalforsamling 2021 blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter sommerferien. Grundet sygdom må denne ekstraordinære generalforsamling udskydes til senere på året. Bestyrelsen vil i den sammenhæng naturligvis indkalde med lovpligtigt varsel og indhold. Vi beklager, at det ikke lykkedes som aftalt. 

Fremtidige arrangementer:  

Vi er nu kommet godt over sommerferien – og det håber vi også gør sig gældende for alle vores medlemmer. Som  nævnt ovenfor har vi en ekstraordinær generalforsamling på plakaten. Og snart vil der også komme mere om vores grillarrangement torsdag den 26. august 2021, kl. 18.00. Den dato vil vi invitere til hygge med mad og drikke og fejring af alle de jubilarer, vi ikke har nået i 2020 og 2021. 

Det er vores håb, at vi kan gøre brug af vores grill-område til denne dag, men ellers finder vi alternative løsninger – også selv om Kastellet stadig “lider under” arbejdet med at skybrugssikre Kastellet. Det er jo i alles interesse. 

Indtil vi mødes næste gang….

Med venlig veteranhilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne

Per Jensen

FormandFølg os også på Facebook