Velkommen

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening Storkøbenhavn.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Kom maj, du søde milde – og så står juni for tur. Den første sommermåned

Maj slutter vanen tro af med parade i anledning af UN Peacekeepers Day den 29. maj. Paraden og tilmelding til paraden sker via landsforeningens hjemmeside. Vi skulle have haft åbent i bunkeren den 30. maj, men da det ligger så tæt på UN Peacekeepers Day, så har bestyrelsen besluttet, at vi ikke åbner jerndørene denne aften. 

Til gengæld står juni for døren. Den første sommermåned. Ud over Åben Bunkere i de lige uger, så slutter vi også måneden af med at ønske hinanden en god sommer hen over lidt godt fra grillen  den 27. juni. Der er sendt invitationer ud via mail. Det er også den aften, vi hædrer vores jubilarer. Disse har fået særskilt invitation. Hvis du mod forventning ikke skulle have modtaget en invitation, så kan du finde den via dette link. 

 

 

BEMÆRK: Kastellets bygninger bliver over de kommende år renoveret. Det betyder ændrede adgangsforhold for gående, cyklende og kørende i nogle perioder. Den første bygning, der står for tur, er den, der ligger lige uden for døren ind til Bunkeren. Når arbejdet går i gang, vil der være anlagt en arbejdsplads uden for døren. Således vil adgangsforholdene blive ændret. Du skal gå ind langs med plankeværket fra indkørslen til Kommandantbygningen. 


Aktivitetsoversigten for hele 2024 er på hjemmesiden. Du finder den f.eks. via dette link


Det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som lokalforeningen står for hen over året, og hvor tilmelding er påkrævet. Der er link ved hvert arrangement, hvor dette er tilfældet. Hold til stadighed øje med såvel din mail og sms som med aktivitetsoversigten her på hjemmesiden. Vi forsøger nemlig at lave flere foredrag og besøg hen over året end de, der allerede er meldt ud. 

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand 

Oversigt over aktiviteter i 2024 kan ses via dette link!

 


Følg os også på Facebook