Velkommen

Protektor:

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim

HKH Prins Joachim

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalforening Storkøbenhavn.

Vi er en lokalforening af foreningen Danmarks Veteraner, der samler danske kvinder og mænd som opfylder regeringens kriterier for at være “VETERAN” og har modtaget en officiel medalje og / eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Vil du vide mere om, hvem Danmarks Veteraner er, kan det læses ved at følge dette Link

Mødeaftener 

Torsdage (undtagen helligdage)

lige uger kl. 1900 – 2200.

Alle er velkommen. Der er ikke noget fast mødetidspunkt – man kommer og går som man vil.

Afholdes der foredrag eller lignende vil mødetid blive bekendtgjort. I juli og juleperiode lukket!

Alle øvrige aktiviteter fremgår af kalenderen, idet særlige arrangementer normalt tillige vil fremgå af denne forside.

Kommende aktiviteter:

Den enkelte aktivitet er markeret med rød dato i kalenderen, hvor man kan klikke sig frem.

 
 
Hvis der til det konkrete arrangement kræves tilmelding, så vil det fremgår nedenfor ved den nærmere omtale af arrangementet.
 

Juli betyder sommerferie.

Vi holder bunkeren lukket i hele juli. Det har altid været normen, og det vil vi ikke ændre i år. Til gengæld sluttede vi første halvdel af 2024 af med et brag af en grill-fest for medlemmer og ledsagere med hædring af bl.a. jubilarer. Ud over jubilarer havde vi også den store fornøjelse, at vi kunne overrække Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i bronze til 3 veteraner, og samme hæderstegn i sølv til 1 veteran. Stort tillykke herfra. Vi vil senere sætte billeder op fra aftenen, der var besøgt af næsten 50 veteraner. Blandt disse var gæster fra såvel Malmø som Sønderjylland. Vejret artede sig forbilledligt, så det blev en super aften i hinandens selskab. 

Som skrevet indledningsvis, så holder vi ferie i juli. Så første Åben Bunker bliver torsdag den 8. august. Det bliver en ganske stille og rolig aften.

Til gengæld går vi til den med endnu en grill-aften den 22. august. Det er igen for veteraner med ledsager, og der genudsendes invitation til de jubilarer, der ikke kunne være tilstede den 27. juni. Tilmelding sker vanen tro via NemTilmeld via dette link

Invitationen til grill-aften den 22. august sendes også ud via mail til medlemmerne og med særskilt invitation til jubilarerne. 

God sommer til hver og en af jer ønskes i af hele bestyrelsen.

BEMÆRK: Kastellets bygninger bliver over de kommende år renoveret. Det betyder ændrede adgangsforhold for gående, cyklende og kørende i nogle perioder. Den første bygning, der står for tur, er den, der ligger lige uden for døren ind til Bunkeren. Når arbejdet går i gang, vil der være anlagt en arbejdsplads uden for døren. Således vil adgangsforholdene blive ændret. Du skal gå ind langs med plankeværket fra indkørslen til Kommandantbygningen. 


Aktivitetsoversigten for hele 2024 er på hjemmesiden. Du finder den f.eks. via dette link


Det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som lokalforeningen står for hen over året, og hvor tilmelding er påkrævet. Der er link ved hvert arrangement, hvor dette er tilfældet. Hold til stadighed øje med såvel din mail og sms som med aktivitetsoversigten her på hjemmesiden. Vi forsøger nemlig at lave flere foredrag og besøg hen over året end de, der allerede er meldt ud. 

På bestyrelsens vegne

Per Jensen
formand 

Oversigt over aktiviteter i 2024 kan ses via dette link!

 


Følg os også på Facebook