Nyt fra Lokalforeningen

Siden sidst – juli 2020

Medlemsmødet den 19. marts blev aflyst grundet Corona, og der har ikke siden været aktiviteter i bunkeren, som efter bestyrelsens bestemmelse er lukket indtil videre” (citat)

Som det er bekendt, hersker Coronaen stadig, og bunkeren ligger fortsat stille hen, ligesom den gjorde det under den kolde krig. Restriktionerne tilsiger stadig, at der ikke kan holdes møder i bunkeren.

En undtagelse, der bekræfter reglen, fandt sted den 29. maj, hvor landsforeningen i anledning af ”Peacekeepers Day” afholdt et yderst begrænset arrangement, som under intens iagttagelse af Corona-restriktionerne sluttede i Grill-haven bag bunkeren. Arrangementet omtales andet sted i BARETTEN.

En ræv bag øret (bag bunkeren).

Store Bededag var skribenten på besøg i bunkeren sammen med fruen. Grill-haven blev tilset. På stien langs volden mødte vi en stor rævehvalp. Den blev meget forskrækket, da den mødte os, og for i retning mod toiletbygningen. I den modsatte retning skete det samme. Stor forskrækkelse på begge sider.  Om det var rævehvalpen eller os, der blev mest forskrækket, skal jeg ikke kunne sige.

Der er derfor min opfattelse, at en rævemor har stiftet bo i ”Kommandantens have” (ovenpå bunkeren), og en af hvalpene var Store Bededag om formiddagen på ”sight seeing” i området.

For god ordens skyld er kommandanten underrettet om rævefamilien, så han har styr på, hvilke væsener, der ud over de menneskelige, bevæger sig rundt i kommandantskabet.

Lad os håbe, at Corona restriktionerne snart bliver lempet så meget, at vi igen kan mødes i bunkeren, vores unikke mødested.

Med veteranhilsen

Finn Kromose