Nyt fra Lokalforeningen

Faneindvielse og grill-arrangement

SIDEN SIDST – SEPTEMBER 2019

Bunkeren nu igen tilgængelig med den rette nøgle.

Efter veloverstået 50års jubilæum med reception og fest, var det torsdag den 27. juni tid til at holde sommerafslutning med hædring af jubilarer og grillmad.

En række aktører gjorde deres til, at sidste mødedag inden sommerferien kunne blive både en festlig og hyggelig aften. Makkerparret Lars Almar Jensen og Thomas Smidt sørgede for veltillavet grillmad, der smagte særdeles godt.

Den gamle fane med det nye, flotte fanebånd blev med sædvanlig elegance og præcision ført ind og ud af næstformand Per Jensen.

Per fik tillige testet vor nye betalingsløsning, som virkede fint. Fremtidige gæster i baren vil kunne betale med kort. Betalingsløsningen indebærer mange andre gode ting, som vi ser frem til.

Formand Carsten Cederbye tildelte følgende årstegn og -medaljer:

40 års medalje til Flemming Kirel.

25 års medalje til Per Bast Klitfod, Per Ingolf Hensen, Lars Almar Jensen og Finn Kromose.

20 års tegn til Henning Bering Bryld og

10 års tegn til Martin Petersen, Chresten Eskild Frederiksen, Thorleif Nohr Blok, Henrik Wenzel og Vagn Bach Jensen.

Aftenen sluttede med, at alle ønskede hinanden en god sommer.

Den 8. august var den første almindelige mødeaften efter sommerferien. Aftenen gik med snak og kammeratligt samvær. Den 20. august gjorde et lille hold på fire mand klar til den nye sæson, blandt andet ved at samle nye borde og stole til grill-haven.

Faneindvielse den 22. august

I et gammelt foreningsblad fra 1970 kan man læse:

Lokalforeningen har fået overrakt foreningsfanen efter ansøgning af Danmarkssamfundet. Overrækkelsen fandt sted ved en lille højtidelighed i Christiansborg slotskirke den 15. juni. Mogens Rasmussen og Richard Buxbom modtog fanen på lokalforeningens vegne af arveprins Knud. (citat)

Fanen, der således på flotteste vis har tjent lokalforening København gennem 49 år, gik den 22. august ”på pension”, da den blev båret ud fra grillhaven med behørig hilsen og honnør fra de tilstedeværende og fra foreningens nye fane, der netop var blevet indviet.

Det fjerde vers af ”Dengang jeg drog afsted”, der blev afsunget inden indvielsen af den nye fane, indledes meget passende med verslinjen ”Om Dannebrog jeg ved”.

Den ny-indviede fane

Hendes Majestøt Dronningens søm blev slået i af Ebbe Ravn, der, foruden at være veteran og medstifter af lokalforening København, også repræsenter DANMARKSSAMFUNDET.

Landsforeningen DANMARKS VETERANERs faneansvarlige, Torkil Skøt slog det andet søm i for Danmark.

Det tredje søm for lokalforening København blev slået i af Leif Goth, bestyrelsesmedlem i lokalforening København og medlem siden FN SOLDATERFORENINGENS stiftelse i 1968. Leif ønskede den nye fane held og lykke fremover.

En forholdsvis ukendt strofe af ”Der er et yndigt land”, begyndende med verslinjen ”Vort Dannebrog er smukt” blev afsunget som afslutning på højtideligheden.

Cirka 35 deltagere gik ved 21-tiden hjem efter en flot faneindvielse og en dejlig grillaften, vel tilrettelagt og styret af næstformanden Per Jensen med Lars Almar som den gastronomiske vært.

Skribenten minder om, at en del af udgifterne til den nye fane kommer ind gennem salg af faneaktier, som sælges for 100,- kr. stykket i lokalforeningens bar. Alle salg bliver registreret, og ved juleafslutningen den 12. december vil der blandt køberne blive trukket lod om to flasker rødvin – af den gode slags.

DERFOR – DET ER IKKE FOR SENT AT KØBE EN AKTIE ELLER TO OG VÆRE EN DEL AF SAMMENHOLDET OMKRING DEN NYE FANE.