Nyt fra Lokalforeningen

Siden sidst – September 2019

Seneste nyt – september.

På flagdagen den 5. september var der lige fra morgenstunden som altid mange veteraner i bunkeren, hvor det kammeratlige samvær trivedes for fuld styrke.

Landsforeningen gennemførte som vanligt en parade på Kastellet, og flere medlemmer fra lokalforening København deltog i paraden.


I front var vort eget medlem Poul Sloth Jørgensen, der – foruden indsatsen i lokalforeningen – til daglig er fanebærer på landsfane ØST. For første gang var  denne landsfane med i selve paraden.

Torsdag den 19. september var der almindelig klubaften med kammeratligt samvær. De gode historier blev også denne aften fortalt endnu en gang.

TEKST: FINN KROMOSE