Nyt fra Lokalforeningen

Siden sidst – oktober 2019

Seneste nyheder – oktober.

Udover klubmøderne bød oktober på nogle traditionsmæssige arrangementer. Kulturnatten, der løb af stablen den 11. oktober, var på grund af kraftig regn ikke velegnet til udendørs ophold. I tidsrummet kl. 18.00 – 22.00 fandt mange gæster derfor vej til bunkeren, hvor de, som var interesseret, i mødelokalet fik et lille foredrag om bunkeren, Danmarks Veteraner, (også DV-KBK) samt om Veteranstøtten. Foredraget blev gentaget flere gange. Også i baren var der livlig aktivitet.

Den 16. oktober er årsdagen for hospitalsskibet Jutlandias sidste anløb i København I 1953.  På denne dag lagde DV-KBH traditionen tro, en blomst ved mindesmærket på Langelinie. Her deltog Poul Sloth Jørgensen med landsfane ØST og næstformand Per Jensen samt Gorm Sandorf.

Landsforeningens arrangementer på FN-dagen den 24. oktober betød, at der var liv i bunkeren fra morgenstunden, hvor fanebærere og paradedeltagere samledes i kammeratligt samvær. Det hele sluttede med en reception i bunkeren.

Om eftermiddagen lagde Gorm Sandorf en blomst ved De Blå Baretters mindesten i Tårnby. Stenen blev rejst i 1995.

Plænen foran De Blå Baretters mindestensten (rejst i 1995) i Kastellet var kl. 17.00 rammen om en lille parade, hvor både Dannebrogsfanen og FN-fanen var til stede. Formanden Carsten Cederbye lagde en blomst ved stenen, hvorefter han tildelte fredsprismedaljen til følgende tre veteraner: Finn Gavnholdt Hansen, veteran fra Cypern 4-5-6, John Petersen, veteran fra Sarajevo 1992-93 samt Rasmus Nielsen, veteran fra Syd Sudan (UNMISS) og tjenestegørende i Flyvevåbnet.

Efter paraden var der sammenkomst med spisning i bunkeren, hvor medaljemodtagerne hyggede sig med deres pårørende og ikke mindst med andre veteraner.

I anledning af Kastellets årsdag (355 år) var bunkeren søndag den 27. oktober åben for offentligheden i tiden kl. 12.00 – 16.00.  Mange kiggede ned til os. I lighed med kulturnatten blev der her for de interesserede givet et lille oplysende foredrag om bunkeren, Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, ligesom baren var åben for en snak m.v. Erik Kallenbach og skribenten servicerede gæsterne.

Skribenten gør fortsat opmærksom på, at der kan købes faneaktier. Køber du inden juleafslutningen den 12. december deltager du i lodtrækningen om

  1. tre flasker god rødvin og
  2. en flaske dram

TEKST: FINN KROMOSE

FOTO: MORTEN STELZIG