FN Dagen 2018

Danmarks Veteraner – København markerede FNs fødselsdag i Kastellet. Her tildelte næstformand Thomas Smidt Fredsprismedaljen til tre veteraner.

Tildelingen skete ved en parade foran mindestenen, hvor der forinden blev lagt en buket blomster. Både Dannebrogsfanen og FN fanen var til stede ved mindestenen.

Medaljemodtagerne var Cypernveteranerne Haubarth Abel (hold 1) og Jan Hansen (hold 6) samt Mikael Stonegaard, der er tjenestgørende ved Den Kongelig Livgarde med udsendelse til UNTSO (Libanon) hold 17-18.

Tidligere på dagen lagde Gorm Sandorf på lokalforeningens vegne en buket blomster ved De Blå Baretters mindesten i Tårnby.

Efter veloverstået parade var der sammenkomst med spisning i bunkeren, hvor medaljemodtagerne hyggede sig med deres pårørende og ikke mindst med andre veteraner.

På bestyrelsens vegne

Finn Kromose