Siden sidst – juni 2019

SIDEN SIDST – JUNI 2019

På medlemsaftenen den 21. marts blev der – trods ringe plads – i bunkerens forrum til gavn for bestyrelsen indrettet en lille kontorplads med computer, printer og scanner. Formanden stod for indretningen, og den nye næstformand fortsatte sin handy mand-virksomhed i bunkeren. Den store flagparade ved kronprinsens fødselsdag sidste år vistes på skørmen i mødelokalet.

Den 4. april havde landsforeningen i anledning af NATOs 70 års dag sit store arrangement i Kartellet. Igen var der fra morgenstunden liv i bunkeren, der var samlingssted for de mange fremmødte fanebærere. Ved denne lejlighed hørtes også mange af de gamle historier – endnu en gang.

Vor lokale FN-fanebærer Erik Kallenbach var i dagens anledning ”forfremmet” til fanebærer på NATO – fanen, således, at to veteraner denne dag med hver sin NATO – fane var placeret ved monumentet – et flot syn – og god ”reklame” for Danmarks Veteraners afvikling af NATOs runde fødselsdag.

Medlemsaftenen den 2. maj var forlagt til Frederiksberg slot, hvor et lille antal tilmeldte blev vist rundt af Torkil Skøt, der er ansat på Hærens Officersskole. (HO), På fremragende måde viste han rundt og fortalte om slottets historie. Aftenen sluttede med fællesspisning i en nærliggende restaurant. Alle medvirkende har efterfølgende udtrykt begejstring for et godt arrangement.

Torkil Skøt byder velkommen til sin arbejdsplads på Frederiksberg slot.

Torsdag aften før Store Bededag er der tradition for en tur på Kastellets volde, hvor hunden og konen eller kæresten bliver luftet. I år var ingen undtagelse, og mange mennesker fandt vej til det gamle forsvarsværk. Bunkeren var åben, og vi havde mange gæster, som – for de flestes vedkommende – fik en orientering om bunkerens historie.

Der er mange, der i den senere tid ved et besøg i bunkeren, har fået samme orientering. Der har således været besøg af blandt andre pensionister fra Københavns kommune, pensionerede lokomotivførere samt ROTARY fra Fredensborg. Under den kolde krig var bunkeren en dyb hennelighed. Nu prøver vi at udbrede kendskabet til denne del af Danmark historie.

Den 21. maj var der i anledning af foreningens 50 års jubilæum åbent hus og reception i bunkeren, hvor formanden, Carsten Cederbye bød velkommen med omtale af de veteraner, som grundlagde FN SOLDATERFORENINGEN – KØBENHAVN for 50 år siden. Carsten efterlyste historisk materiale om foreningen, der efter en omskiftelig tilværelse nu har sit domicil i bunkeren på Kastellet.

Landsformanden Niels Hartvig Andersen overbragte med glæde og respekt landsforeningens og hovedbestyrelsens hilsen og lykønskning og nævnte, at lokalforening København er den tredje forening, som runder 50 år. Tillige var foreningen den første lokalforening på Sjælland.

Med hjemsted i Kastellet er det naturligt, at lokalforening København stiller op til Landsforeningens mange aktiviteter her. Landsformanden takkede for indsatsen og nævnte her 4. april (NATO-dagen), 29. maj (UN-Peacekeepers Day, 24. oktober (FN-dagen), 22. december (Danmarks Veteraners mindedag) og lokale arrangementer i Københavnsområdet. Det blev fremhævet, at Københavns fane altid er med, hvor tingene sker

Landsformanden nævnte, at lokalforening København vel er den eneste, der har en landsbar, hvor alle veteraner er velkomne, og hvor der gives en god og kærlig service til de arrangementer, der måtte lugte lidt af Kastellet og København. ”Tak for det”, sagde landsformanden og så frem til, at denne selvfølgelige tur ned i bunkeren også kunne ske de næste 50 år.

Bunkeren blev fremhævet som stedet, hvor alle løgnehistorierne fra de gode gamle dage bliver fortalt, og hvor man hygger sig i trygge ramme, ligesom man forstår og respekterer hinanden.

Veteranernes hustruer blev rost for at lade mændene ”gå til veteran”. Uden deres tilladelse og velvilje ville der ikke have været en forening. Med børnehentning, indkøb og madlavning m.v. kan det være en stor udfordring især for yngre veteraner, og landsformanden takkede for tålmodigheden.

Fremtiden tegner godt, idet lokalforening København igen i år har modtaget præmien som Årets Gazelle, som den lokalforening, der har fået flest nye medlemmer i løbet af 2018, i alt 48.

Landsformanden ønskede lokalforening København al mulig held og lykke med den næste 50 år og tildelte derefter foreningen landsforeningens plakette nr. 6 med oplysning om, hvem der har motaget de første fem.

Sluttelig bad han forsamlingen om at udbringe et trefoldigt leve for lokalforening København og det blev gennemført med kraftige veteranstemmer.

Efter landsformandens tale var der kammeratligt samvær, hvor de gamle historier fra missionerne atter blev fortalt.

Medlemsaftenen torsdag den 13. juni blev ikke en almindelig aften i bunkeren. De elektroniske låse til plankværksdøren og ikke mindst til bunkeren havde valgt at strejke, hvorfor mødet måtte gennemføres i et lokale ved kantinen. Det var svært at undvære bunkerens lokaler, måske især baren. Det lykkedes dog uden skrammer på sjælen, og de sidste detaljer om jubilæumsfesten lørdag den 15. juni kom på plads.

Forfatter: Finn Kromose